تبلیغات
░▒▓╢♥ عشق من ♥╟▓▒░

░▒▓╢♥ عشق من ♥╟▓▒░

تو فقط از ان منی... (پست ثابت)

چِقَدر زیباست حِس ِ با تو بودَن

 

حِس ِ تو را داشتَن

 

حِس ِ خودخواهی بَرایِ تو

 

آری...

 

مَن تو را فَقَط بَرایِ خود میخواهَم

 

مَن حِسادَت میکُنَم حَتی به مورچه هایی که اَز کِنارَت میگُذَرَند

 

آری...

 

مَن خَسیسَم...مَن تو را با هیچکَس وَ هیچ چیز شَریک نِمیشَوَم

 

چِقَدر زیباست این خَسیس بودن بَرایِ تو...

 

پسَ بِدان ، تو فَقَط اَز آنِ مَنی!!

 

بِدان، تو را به هیچکَس حَتی بَرایِ ثانیه ای قَرض نِمیدَهَم

 

بِدان، آغوشَت فَقَط جایگاهِ  مَن اَست!!

                                                                 

 


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر

گالری عکس پیکفا+ نوشته شده در یکشنبه 8 آبان 1390 ساعت 07:42 ق.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()عشق...


                

+ نوشته شده در چهارشنبه 12 بهمن 1390 ساعت 02:26 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()مرا تنها مگذار...

اگر آسمان شوی برایت زمین خواهم شد تا بر من بباری. برای چشمان معصومت نگاه خواهم شد و برای گوشهایت صدا، برای نفسهایت گلو خواهم شد و در رگهایت از خون خود خواهم دمید .

 مرا تنها مگذار

 از گرمی خون رگهایم، برای شبهای تاریک تنهاییت آتشی می افروزم و تا همیشه در کنارت میسوزم در عوض فقط از تو می‌خواهم گونه هایم را پاک کنی+ نوشته شده در دوشنبه 10 بهمن 1390 ساعت 01:36 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()اسطوره‌ی زندگیم...

تقدیم به اسطوره‌ی زندگیم که همواره عاشقانه سوخت و هیچگاه قلبم را نشکست. تقدیم به کسی که تا ابد قبلم به امید یک نگاه زیبایش می‌تپد. تقدیم به کسی که احساس با او بودن یعنی تمام دنیا. احساس با او بودن یعنی یک قطره پیش دریا. احساس با او بودن یعنی اشتیاق پرواز. احساس با او بودن یعنی بوسه زیر باران.

تو را به پاس گرمی بی‌همتای دستانت، اشک‌های پرشرار چشمانت، لبخند شیرین لبانت، نگاه پر مهر چشمانت، بزرگواری قلب عزیزیت، صادقانه تا ابد دوستت دارم.+ نوشته شده در چهارشنبه 5 بهمن 1390 ساعت 09:20 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()دوستت‌دارم‌...

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌


+ نوشته شده در یکشنبه 2 بهمن 1390 ساعت 08:22 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()یهویی...

همه ی یهویی ها خوبن

یهویی بغل کردن

یهویی بوسیدن

یهویی دیدن

یهویی سورپرایز شدن

یهویی بیرون رفتن

یهویی دوست شدن

یهویی عاشق شدن

.

اما امان از یهویی رفتن ها...+ نوشته شده در جمعه 30 دی 1390 ساعت 09:52 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()زندگی...

زندگی خداست و شعر و مهر و عشق و بوسه

 و آغوش و آهنگ و شور و سوز و ناز و ساز و بهار و آبی و ساده

و رقص و صبح و چشم و کام و حال و رود و جوی و گل و رنگ و مست

و اشک و لرز و صفا و خوب و زنده و صاف و شراب و خواب و نوش

و شاد و گنج و جاده و ماه و روز و وفا و سخا و لطیف و دل آویز

و طراوت و زیبا و لبخند و در آخر زندگی زندگی است.
+ نوشته شده در دوشنبه 26 دی 1390 ساعت 08:00 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()دادگاه...

شاکی پرونده سلام ، درسته من متهمم
حتی برای متهم شدن پیش تو هم کمم 
چه ذوقی کردم ، شنیدم گفتی شکایت می کنی 
اما دلم گرفت که گفتی ، منو اذیت می کنی 
من تو رو اذیت می کنم ، منی که می میرم برات 
منی که تندی می شکنم زیر تولد نگات 
تو حکم من نوشته بود ، طبق مواد یک و بیست
تو روزگار من و تو این کارا عاقلانه نیست 
معلومه عاقلانه نیست ، عاشق که عاقل نمی شه 
ولی با این جواب من که حکمی باطل نمی شه 
شاکی محترم ، گلم ، بگو که زندونیم کنن 
بگو پیش پای چشات ، یک شبه قربونیم کنن 
بگو به افتخار تو ، بیان منو دار بزنن 
علت دیوونگیمو ، تو کوچه ها جار بزنن 
بگو که از رو قصمون کلی لالایی بسازن 
عکسای زیبا رو ولی اینجا و اونجا ، نندازن 
آخه حسودی می کنم ، بفهمن این راز و همه 
 فردا تقلب کنن از جنون این متهمه 
 دوس ندارم زیبای من از هر کسی شکی باشه
متهم اون نباید تو کره ی خاکی باشه 
شاکی من ، قانون می گه : به هر کی رو کنه جنون 
چون قانونو نمی شناسه ، دیگه نه تنبیه و نه اون 
متهمت ، اما می خواس ، شامل این بندا نشه 
به خاطر همین داره ، بارای عقلو می کشه 
نشسته تنها ، این گوشه ، بدون حامی و وکیل 
کلی خوشش اومده از عشق تو وجرم و دلیل 
خوب می دونه اگه وکیل ببنده این پرونده رو
می چینه از لبای تو گلای سرخ خنده رو 
درسته که عاشقتم ، اما مگه من دیوونم 
خنده رو از تو بگیرم ، که بی چشات نمی تونم 
خلاصه که شاکی ماه ، صاحب پرونده ی من 
خاطره ی گذشته هام ، مالک اینده ی من 
متهمت قصدی نداشت ، عاشقیشو به دل نگیر+ نوشته شده در دوشنبه 26 دی 1390 ساعت 04:35 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()عشق من ...

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت .

روزی که کمترین سرود

بوسه است

و هر انسان

برای هر انسان

برادری است

روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند

قفل

افسانه یی ست

و قلب 

برای زندگی بس است .

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی.

روزی که آهنگ هر حرف

زندگی ست

تا من به خاطر آخرین شعر رنج جست و جوی قافیه نبرم.

روزی که هر لب ترانه یی ست

تا کمترین سرود ، بوسه باشد .

روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی

و مهربانی با زیبایی یکسان شود .

روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم . . .

و من آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی که دیگر نباشم+ نوشته شده در دوشنبه 26 دی 1390 ساعت 12:52 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()عشق...

مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود
                 مگذار که حتی آب دادن گل های باغچه به عادت آب دادن گل های باغچه تبدیل شود
      
عشق،عادت به دوست داشتن دیگری نیست
        
پیوسته نو کردن خواستنی است که  خود پیوسته خواهان نو شدن است
      
و دگرگون شدن تازگی،ذات عشق است و طراوت،بافت عشق.
      
چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت
   
و عشق همچنان عشق بماند؟؟؟+ نوشته شده در پنجشنبه 22 دی 1390 ساعت 05:43 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات()بهت نمیگم ....

بهت نمی گم دوسِت دارم،

ولی قسم می خورم که دوسِت دارم

بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،

چون همه چیزم تویی

 نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی

 اگه یه روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی

 که گریه کنی،صِدام کن

 بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،

اما منم پا به پات گریه می کنم

اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن،

قول می دم سکوت کنم

 اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ،

 صِدام کن چون قلبم تنهاست

 اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم

اما باهات میدوم

 اگه یه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم

 اما اینو بدون من قبل از تو میمیرم.+ نوشته شده در دوشنبه 19 دی 1390 ساعت 11:16 ب.ظ توسط رسوب یه عشق کهنه | نظرات().: تعداد کل صفحات 18 :. [ ... ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ... ]